Märkt i: energi

Batteriernas framtid

Vad är ett batteri när allt kommer omkring? Hur funkar dem?

Ett batteri är i enkla termer något som lagrar energi. Så långt fattar de flesta. Men hur funkar det, egentligen? Är det bara ”packad ström” i en metall-box? Nja, inte riktigt så. Ett batteri är en elektrokemisk anordning som lagrar elektrisk kraft genom att omvandla kemisk energi till elektricitet genom en process som kallas elektrokemisk reaktion eller galvanisk cellreaktion (som involverar oxidationsreduktion). Den består av en eller flera voltaiska celler som omvandlar kemisk energi till elektricitet genom att tillföra elektroner till en extern krets som kopplar ihop cellerna i serie- eller parallellkretsar, om det behövs, för att producera önskad spänning, ström och effektnivåer för olika applikationer.

Batterier används i många enheter som mobiltelefoner, bärbara datorer och bilar. Det finns två typer av batterier: primära och sekundära. Primärbatterier kan endast användas en gång och sedan måste de kasseras. Sekundära batterier kan laddas och återanvändas många gånger innan de behöver bytas ut eller kasseras. En superkondensator är en elektrokemisk anordning som kan lagra elektrisk energi som ett batteri men som inte har samma begränsningar som ett batteri.

Kan vi göra batterier ännu bättre?

Den senaste tekniska utvecklingen inom batterilivslängd räcker fortfarande inte för att möta våra behov helt och hållet (lite som att installera solceller tak). Det finns dock några förbättringar som vi kan använda nu för att förlänga batteritiden på våra enheter. Först och främst kan man optimera på “frontend”, som det heter i våra nördkretsar. Det innebär att du skapar ett effektivt operativsystem som kan hjälpa till att spara mer batteri när det körs i bakgrunden. En anledning till att elbilar nu funkar, alltså Tesla-effekten, är att deras processer och “behov” är så strömlinjeformade att minimalt med energi används för maxiaml output. Lite teknisk goja, men ni fattar. Input och output, det är det som är grejen!

Batterier kontra superkondensatorer – vad är bättre?

Batterier är bättre på att lagra energi och superkondensatorer är bättre på snabb urladdning. När ett batteri har en enhet som behöver drivas kan batteriet ladda sig själv och leverera ström. Detta system gör att enheter kan köras även när de inte är anslutna till ett uttag. Superkondensatorer, å andra sidan, kan inte lagra sin energi under långa perioder utan kan snabbt släppa ut den i små skurar. Dessa två typer av strömkällor används individuellt eller kombineras i många elektronik som bärbara datorer och mobiltelefoner.…